Gertrud Eliasson
vid Ljusnans strand 1938, kanske

Denna bildsvits indexsida

Hem l Familjen