Britt Eliasson
Kaptensgatan i Ljusdal, omkring 1930

Denna bildsvits indexsida

Hem l Familjen