Dessa utbildningar och kurser har jag genom åren hunnit gå:


GRUNDSKOLAN
Strandängsskolan i Båstad


1968-77

SOCIAL LINJE, 2 år
gymnasium, Rönneskolan i Ängelholm

1977-79

CAPELLAGÅRDEN
trälinjen, 3 veckors sommarkurs - Öland

1979

NYCKELVIKSSKOLAN
trälinjen, 1 år - Lidingö

1979-80

ÅK 3, SVENSKA o ENGELSKA
gymnasiekomplettering - Lidingö

1980

NYCKELVIKSSKOLAN
metallinjen, 1 år - Lidingö

1980-81

KONSTSKOLAN IDUN LOVÉN
skulpturlinjen, 2 år - Stockholm

1981-83

FILMVETENSKAP, grundkurs 40 p
Stockholms universitet

1984-85

FILMVETENSKAP, påbyggn.kurs 20 p
Stockholms universitet

1985

PAGEMAKER, grundkurs, 2 dagar
Nordisk Datautbildning i Stockholm


1992

PAGEMAKER, forts.kurs, 2 dagar
Nordisk Datautbildning i Stockholm


1993

PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR samt
DIGITAL BILDINLÄSNING, 2 dagar
Nordisk Datautbildning i Stockholm


1994

BILD- o MEDIA
Folkhögskola, 1 år - Östra Grevie


1995-96

GOLIVE, grundkurs, 2 dagar
Nordisk Datautbildning i Stockholm


2000

GOLIVE, forts.kurs, 1 dag
Nordisk Datautbildning i Stockholm2000
Hem l Dittesidan l Teasidan l Familjen l Alster l D-länkar

© Ditte Tengvall - Sidan senast uppdaterad 2002.05.17