Få se -- hur tar jag mig ut om vi nödlandar?

 

Denna bildsvits indexsida
Till första Teasidan