6 feb lyckas Tea för första gången verkligen få tummen
i munnen, efter många försök. von Rosen-skenan gör att
hon inte når tummen så lätt. Visst är det gulligt?

Denna bildsvits indexsida
Till första Teasidan